Nếu quý khách không tim thấy câu trả lời cho vấn đề của mình tại trang Kiến thức sử dụng, quý khách có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Đây là hình thức hỗ trợ được chúng tôi khuyến khích sử dụng trong tất cả các trường hợp. Yêu cầu hỗ trợ của quý khách sẽ được xử lý trong vòng 30 phút đến 2 giờ tùy theo mức độ phức tạp của công việc.


 Hỗ trợ

Tiếp nhận và xử lí các yêu cầu về kĩ thuật, mọi yêu cầu hỗ trợ về kĩ thuật gửi về support@vinades.vn

 Technical

Nhóm thực hiện các dự án đang xây dựng

 Hỗ trợ Web Giáo Dục

Hỗ trợ Web các website ngành Giáo Dục