Share hosting

14$
12 tháng
GÓI A
Dung lượng
300 MB
Lưu lượng
5 GB
0$
12 tháng
Gói G
Dung lượng
600 MB
Lưu lượng 10 GB
0$
12 tháng
Gói L
Dung lượng
20000 MB
Lưu lượng
650 GB
0$
12 tháng
Gói M
Dung lượng
25000 MB
Lưu lượng
750 GB