Share hosting

348,000đ
12 tháng
GÓI A
Dung lượng
300 MB
Lưu lượng
5 GB
708,000đ
12 tháng
Gói B
Dung lượng
600 MB
Lưu lượng
10 GB
1,428,000đ
12 tháng
Gói C
Dung lượng
1200 MB
Lưu lượng
20 GB
2,268,000đ
12 tháng
1GUnlimitedBandwidth
Dung lượng
1024 MB
Lưu lượng
Unlimited
2,268,000đ
12 tháng
Gói D
Dung lượng
2000 MB
Lưu lượng
70 GB
2,748,000đ
12 tháng
Gói E
Dung lượng
3000 MB
Lưu lượng
100 GB
4,068,000đ
12 tháng
Gói F
Dung lượng
600 MB
Lưu lượng 10 GB
6,588,000đ
12 tháng
Gói G
Dung lượng
600 MB
Lưu lượng 10 GB
15,588,000đ
12 tháng
Gói L
Dung lượng
20000 MB
Lưu lượng
650 GB
17,988,000đ
12 tháng
Gói M
Dung lượng
25000 MB
Lưu lượng
750 GB