Share hosting

348,000đ
Annually
GÓI A
Dung lượng
300 MB
Lưu lượng
10 GB
708,000đ
Annually
Gói B
Dung lượng
600 MB
Lưu lượng
20 GB
1,428,000đ
Annually
Gói C
Dung lượng
1200 MB
Lưu lượng
40 GB
2,268,000đ
Annually
1GUnlimitedBandwidth
Dung lượng
1024 MB
Lưu lượng
Unlimited
2,268,000đ
Annually
Gói D
Dung lượng
2000 MB
Lưu lượng
70 GB
2,748,000đ
Annually
Gói E
Dung lượng
3000 MB
Lưu lượng
100 GB
4,068,000đ
Annually
Gói F
Dung lượng
5000 MB
Lưu lượng
170 GB
6,588,000đ
Annually
Gói G
Dung lượng
7000 MB
Lưu lượng
210 GB
15,588,000đ
Annually
Gói L
Dung lượng
20000 MB
Lưu lượng
650 GB
17,988,000đ
Annually
Gói M
Dung lượng
25000 MB
Lưu lượng
750 GB